T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BALIKESİR / BANDIRMA - Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Haberler

Eyl

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün koordine ettiği "Okul Servis Şoförlerinin Eğitimi" konulu programda yer alan merkezimiz, iletişim ve özel eğitim öğrencilerinin taşınmasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda sunumlar yaptı.

Eyl

Ülkemiz genelinde farklı il/ilçe­lerde hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezleri arasında uygulamalarda oluşabilecek farklılıkları ortadan kal­dırmak, rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen iş ve işlemleri sistematik hale getirmek, bireylere verilen hizmetle­rin kalitesini artırmak ve ölçülebilir bir hizmet sunmak amacı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kılavuzu yayımlanmıştır.

Kılavuz; rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim hiz­metleri alanında tanılama, yönlendirme ve izleme sürecindeki çalışmalar ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsa­mında yürütülen çalışmalar ve işlem basamakları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşlem basamakları dışında kalan konular soru cevap olarak düzenlenmiştir.

Kılavuzun, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki hizmet­lerin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sunmasını ve bu hizmetlerden faydalanı­cılara yarar sağlamasını temenni ediyoruz.

            Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

Ağu

Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin olarak “Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planı”nda yeni düzenlemelere gidilmiştir.

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kullanılmak üzere söz konusu yeni düzenleme ve uygulamaları içeren “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama Kitapçığı” hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır. 2017 2018 eğitim öğretim yılı için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hedef belirleme ve plan hazırlama çalışmalarının “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Plan Hazırlama Kitapçığı” doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

 Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.

Ağu

Genel Müdürlüğümüz tarafından Mart 2017’de başlatılan okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılan formların yenileme çalışmaları tamamlandı.

Genel Müdürlüğümüzün Ar-Ge çalışmaları sonucunda okul rehberlik ve psikolojk danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılan üç yüz (300) form belirlenerek alanında uzman rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri tarafından incelendi.

Geliştirilen ve yeniden düzenlenen formlar bireyi tanıma teknikleri ve sistem formları olmak üzere iki kategoride ele alındı. Bireyi tanıma ve sistem formları kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak kullanım kolaylığı sağlanması hedeflendi. Çalışmanın ilk aşamasında daha önce kullanılan otuz dokuz (39) form güncellendi. İkinci aşamada rehberlik ve özel eğitim alanlarının artan ihtiyaçlarına cevap vermeyen, güncelliğini yitiren formlar kullanımdan kaldırılarak ihtiyaç duyulan konularda yirmi bir (21) yeni form geliştirildi.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen iş ve işlemleri sistematik hale getirmek, bireylere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve ölçülebilir bir hizmet sunmak  amacıyla hazırlanan yeni görünümdeki formlar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanacaktır.

Süreç içinde geliştirilen form ve ölçekler tamamlandıkça yayınlanmaya devam edilecektir. Formlara https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/08152315_FORM_HARYTASI-KODLU.pdf adresinden ulaşılabilir. 

Tem

Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezince ilçemiz Sorumluluk alanı içerisindeki Bandırma, Manyas, Marmara adası,Gönen ve Erdek ilçelerinde ki Merkezi Ortak Sınavlar ve  ÖSYS Tercih Danışma komisyonları Kurumumuz Müdürü Erol GÜLLE ve Müdür Yardımcısı Sertan ERDEMLİ tarafından ziyaret edildi. Tercih komisyonları öğrenci ve veliler tarfından yoğun talep gördü. Öğrenci ve veliler Lise ve Üniversite tercihlerini sağlıklı bir şekilde yaparken tercih hizmetleri komisyonlarına memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Tem

Haz

Haz

May

Bandırma Rehberlik ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğünce 2016-2017 yılı tercih danışmanlığı çalıştayı düzenlendi..

Çalıştay 15-16-17 Mayıs tarihlerinde sorumluluk alanımızdaki ilçelerde (Bandırma–Erdek-Manyas-Gönen-Marmara) görev yapan rehberlik öğretmenleri katılımıyla Bandırma Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere,ilgi ,yetenek ve kişilik özellikleri kapsamında bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesi konusunda  ayrıca ortak sınavlar ve YGS-LYS ye ilişkin doğru ve güncel bilgilerin paylaşılması ve tercih sürecinde etkili yardım sunulması kapsamında rehberlik  öğretmenleri bilgi paylaşımında bulundu.

Nis

Nis

Nis

Psikolojik Danışman Emrullah ASLANER tarafından 7-11 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 14 oturum hâlinde düzenlenmiş olup, kursiyerlere sertifika dağıtımı ile tamamlanmıştır.

Nis

http://okulsagligi.meb.gov.tr/

Mrt

Ock